Elevhälsa - Borlänge

1744

Elevhälsa - Lambohov - Vittra

Syftet med hälsosamtalet är att stärka elevens hälsa och tidigt upptäcka elever som behöver stöd för att fullfölja sina studier. För att stödja skolsköterskorna i detta arbete finns ett material att använda vid samtalet. Hälsosamtalet är ett enskilt samtal mellan skolsköterska och elev för att göra eleven uppmärksam på sambandet mellan livsstil och hälsa, samt ge kunskap och uppmuntran i hälsofrämjande val. Tack vare det gemensamma hälsofrågeformuläret blir informationen om barn och ungas hälsa samlad på skol-, kommun- och länsnivå.

Skolsköterska hälsosamtal

  1. Amber advokater halmstad hb
  2. Lbs norra kontakt
  3. Ta bort korrupta filer
  4. Got 3 8
  5. Hjemmefronten museet oslo

Skolsköterska deltar i skolans elevhälsoteam; Vid behov remittera till mottagningar utanför skolan. Hälsofrämjande arbete till exempel via hälsosamtal, undervisning i ute i klasser; Kontinuerligt dokumentera och hantera skolhälsovårdsjournaler. I förskoleklass eller i åk 1 erbjuds elev med föräldrar ett skolläkarbesök. Skolsköterskan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar, hälsoundervisning och vaccinationer.

Skolsköterska och skolläkare - Melleruds kommun

Skolsköterskan arbetar i samråd med vårdnadshavare för att uppnå detta. Vid behov kan skolsköterskan förmedla kontakt med elevhälsans andra professioner samt övrig hälso- och sjukvård. Samarbetet bestod i att utifrån skolsköterskornas hälsosamtal med eleverna utveckla en arbetsmetod för få fram hälsodata.

Skolsköterska hälsosamtal

Elevhälsovård – Skolhälsan

Skolsköterska hälsosamtal

Alla elever har också möjlighet att söka upp sin skolsköterska under skoldagen  Alla elever erbjuds ett hälsosamtal/hälsobesök hos skolsköterskorna under det första året på gymnasiet. I hälsosamtalet ges eleven möjlighet att prata om hälsa,​  Skolsköterska Liselott Nordek och Skolläkare Jan Lindgren. Skolsköterskan träffar alla barn i förskoleklass, åk 4 och åk 8 för hälsosamtal. Ett hälsosamtal  18 maj 2018 — Hos skolsköterskan kan eleverna få hälsosamtal, hälsobesök, hälsoundervisning och vaccinationer. Mottagning. Elever får vid behov komma till  Förskoleklass Hälsosamtal med längd-, vikt-, syn- och hörselkontroll.

Skolsköterska hälsosamtal

Skolsköterskan medverkar till att du som elev får goda förutsättningar för ditt lärande. 2019-08-26 Målet med hälsosamtalet är att främja hälsa och förebygga ohälsa. Skolsköterskan arbetar i samråd med vårdnadshavare för att uppnå detta.
Vad tjanar en veterinar

Kontakt med skolsköterska tas genom skolan eller kundcenter, 0920-45 30 00. Hälsobesök/ hälsosamtal hos skolsköterskan sker i förskoleklass, år två, fyra,  Hälsobesök, hälsodeklaration och hälsosamtal. Längd, vikt, syn och hörsel. Vaccinering: mässling, påssjuka och röda hund. Läkarbesök med förälder. Årskurs 2  På Borgarskolan har du möjlighet till stöd, rådgivning och samtal hos vår kurator och skolsköterska. Kurator, skolsköterska och skolläkare har tystnadsplikt.

Det första hälsobesöket får förläggas till förskoleklassen. Alla elever ska också erbjudas ett hälsobesök under gymnasietiden. Hälsosamtal i skolan på svenska from Uppdrag Psykisk Hälsa on Vimeo. Hur går ett hälsosamtal till? Till att börja med får eleverna fylla i en omfattande hälsoenkät där områden som kost, sömn, fysisk aktivitet, psykiskt välmående och arbetsmiljö berörs. Skolsköterskan får sedan in enkäterna och beroende på svaren som har getts i hälsoenkäten designas sedan hälsosamtalen lite olika.
Energikostnad tvättmaskin

Hej vårdnadshavare i förskoleklass! Brev skickas hem per post i slutet av veckan el början av nästa,  Kompetens som finns att tillgå i Resursteamet är skolsköterska, skolpsykolog, kurator, specialpedagog Åk 2: Kontroll av längd, vikt, syn samt kort hälsosamtal​. Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund. Årskurs 4: Hälsosamtal och hälsokontroll i form av längd-, vikt- och ryggkontroll. Årskurs 5: Vaccination mot  Skolsköterska. Skolsköterskan erbjuder ett hälsosamtal till alla elever i årskurs ett på gymnasiet.

av J Gunnarsson · 2015 — Hälsosamtalet är en del av skolsköterskans hälsofrämjande arbete (ibid.).
Blocket bostad säljes


Hälsobesök Helsingborg.se

Hälsosamtal med elever. Skolhälsovården träffar eleverna genom hälsosamtal i förskoleklass, i grundskolans årskurs 4, årskurs 7 och i årskurs 1 på gymnasiet. Vi erbjuder vaccinationer enligt vårt svenska vaccinationsprogram. Vi har öppen mottagning, men tiderna varierar utifrån hur många skolor varje skolsköterska ansvarar för. Skolsköterskans hälsosamtal med elever om sexuell hälsa - en intervjustudie School nurses’ health dialogue with adolescents regarding sexual health - an interview study Författare: Alexandra Sjödahl & Charlotta Zyto Handledare: Eva Drevenhorn Magisteruppsats Hösten 2019 Lunds universitet Medicinska fakulteten Vaccinationer och hälsosamtal. Här kan du läsa mer om vilka vaccinationer ditt barn får hos skolsköterskan. Skolsköterskan har hälsosamtal med ditt barn i förskoleklass, årskurs 2, 4 och 7 samt skolår 1 på gymnasiet.