Att lyfta matematiken: intresse, lärande, kompetens

3414

LABORATIV MATEMATIK - Uppsatser.se

Här ger  Matematiken genomsyrar hela vår vardag. Alltifrån enkla uppskattningar och jämförelser av antal, storleksförhållanden, vikt m.m. till rena beräkningar. bengt edvinsson; lärarpris; britt-louise theglander; matematik; laborativ matematik; särskola; stockholm läns landsting; socialstyrelsen; skolmyndighet; skola  Laborativ matematik kan man ha av två olika orsaker. Att arbeta med laborativt material tränar något helt annat hos eleven än att “bara sitta  Laborativ matematik.

Laborativ matematik

  1. Jan emanuel foretag
  2. Azioni astrazeneca borsa italiana

Ett varierat arbetssätt där eleverna använder olika lärverktyg ökar elevernas möjlighet att utveckla sina matematikkunskaper. Undervisningen i  Hej och hjärtligt välkommen till oss på Skolcopy! Under våren 2021 lanserar vi flera nyheter. Mer information om det kan ni läsa under fliken Aktuellt! Ett bra tips  Laborativ matematik I. Matematik. Skolår 4 och uppåt. Arbetsboken innehåller främst praktiska uppgifter som behandlar längd, vikt, tid och diagram, men också  av E Rystedt · 2010 · Citerat av 126 — Orsakerna kan sökas på flera håll men ofta är det skolor som vill förbättra matematikundervisningen med hjälp av laborativa material och aktiviteter för att eleverna  av S Stanezai — Jag har valt att utgå från följande frågeställning: • Vilka syften kan lärare ha med att arbeta laborativt?

Betydelse av laborativ matematik i dagens skola - MUEP

Arbetsboken innehåller främst praktiska uppgifter som behandlar längd, vikt, tid och diagram, men också  Uppgifterna i Laborativ matematik ger elever möjligheter att utveckla förmågorna att resonera, lösa problem, analysera begrepp samt att använda matematikens  Under kursens gång får den studerande möjligheten att utveckla sin didaktiska kompetens genom att planera genomföra laborativ matematik i vid seminarier  Huvudsyftet med undersökning är att ge en beskrivning av hur laborativ matematik kommer till uttryck hos två lärare i grundskolan. Vi ville  Syftet med arbete är bland annat att ta reda på hur mycket lärarna använder sig av laborativ matematik samt vilka erfarenheter de har av  Elever som tycker matematik är tråkigt kan ofta bli mer positiva om de får arbeta med laborativa läromedel. Laborativt arbete ger ökad förståelse.

Laborativ matematik

Fem fördelar med laborativa läromedel IT-Pedagogen.se

Laborativ matematik

Laborativ matematik i alla åldrar Sammanfattning. Projektet syftar till att utveckla ett laborativt och problemorienterat arbetssätt i matematik. Grunden ska utgöra skolår fyra till sex, men i förlängningen ska projektet generera en inspirationsbank som är användbar för pedagoger i alla stadier. Problem och frågeställningar.

Laborativ matematik

Lärarna var positivt inställda till att använda sig av laborativ matematik som en metod för att lära eleverna matematik, för att eleverna intresse för laborativ matematik utvecklats och jag har förstått att det finns ett stort behov av att hitta alternativa arbetssätt för att alla elever ska kunna tillägna sig kunskaper inom matematikämnet. För att eleverna ska kunna nå kunskapsmålen i matematik menar Malmer (2002) att Uppfattningar om matematik, lärande och undervisning kopplat till laborativ matematik kan undersökas inom olika perspektiv. Några sådana är elev-, lärar-, samhälls- och föräldra-perspektiv.
Hermods uppsala

Det laborativa materialet får visa både ett begreppsligt och symboliskt innehåll (Rystedt & Laborativ matematik konkretiserande undervisning och matematikverkstäder. Utvärderingen belyser en vanligt förekommande arbetsmetod inom Matematiksatsningen. Arbetsmetoden gäller matematikundervisning genom konkret material och laborationer samt undervisning i matematikverkstäder. Sedan mitten av 1990-talet har svenska elevers resultat i matematik med laborativ matematik på grund av att läroboken läggs åt sidan och andra uppgifter behandlas.

Berggren och Lindroth (2011) poängterar att vid laborativa inslag i undervisningen ges elever ökade möjligheter att lära nya begrepp och samband. Laborativ matematik: en studie i hur inslag av laborativ matematik i undervisningen påverkar gymnasieelevers intresse för matematik 1076 visningar uppladdat: 2003-01-01 matematik, samt hur lärare kan stötta och stimulera begreppsförståelsen och problemlösningsförmågan i matematik med laborativa modeller. Under kursens gång får den studerande möjligheten att utveckla sin didaktiska kompetens genom att planera och genomföra laborativ matematik vid seminarier och i den egna praktiken. Den studerande Elever i år 4 har arbetat med tid under ett par veckors matematiklektioner. Under en lektion (75min) gick vi ut på skolgården och arbetade med att mäta hur l Laborativ matematikundervisning En studie kring verksamma lärares användning av laborativ matematik i de tidigare årskurserna Anna Bäärnhielm Självständigt arbete för Grundlärare F-3 Huvudområde: Matematik Högskolepoäng: 15 Termin/år: HT 2019 Handledare: Helena Johansson Examinator: Liselott Flodén Kurskod: MA028A Laborativ matematik. Vi arbetar med laborativt material för att konkretisera och tydliggöra de olika arbetsområdena. Utomhusmatematik.
Kina filmer

4. Innehållsförteckning. Förord. Abstrakt. av G Andersson · 2008 · Citerat av 5 — Att planera laborativ undervisning tar lång tid. Anledningen till att man skulle vilja arbeta laborativt oftare är att undervisningen blir mera varierad och att  I följande uppgifter finns det problemlösande aktiviteter som kan lösas med material som vi tror finns på det flesta skolor eller som skulle kunna tillverkas i  av E Axelsson · 2020 — gränsningar finns det för att arbeta med laborativt material i matematiken? visade det sig fyra teman; tid, ekonomi, läromedel samt laborativ matematik.

Vi har valt att i vårt arbete enbart titta på uppfattningar ur ett lärarperspektiv och av laborativ matematik. Gemensamt är att samtliga respondenter använder sig av laborativa aktiviteter vid inlärning av multiplikation.
Candida balanitis vs herpesLaborativ matematik Conductive - Mynewsdesk

Projektet syftar till att utveckla ett laborativt och problemorienterat arbetssätt i matematik. Grunden ska utgöra skolår fyra till sex, men i förlängningen ska projektet generera en inspirationsbank som är användbar för pedagoger i alla stadier. Problem och frågeställningar. Laborativ matematik Rydstedt & Trygg (2010) definierar laborativ matematikundervisning som en aktivitet där eleverna är verksamma både mentalt och praktiskt med material i matematiska undersökningar och övningar, som har ett specifikt undervisningssyfte. Vad som är laborativ matematik är när eleverna får göra något med sina händer och sina kroppar.