Elever i grundskolan ska utvecklas så långt som möjligt - DiVA

1735

SAMORDNING AV KOMMUNAL VERKSAMHET

Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i landet. Svaret på den frågan hittar man i skollagens portalparagraf, den lag som sammanfattar en lags hela ändamål, i det här fallet vårt samhälles grundläggande syfte med att bedriva skolor. Om det viktiga innehållet i denna § 5 skriver Sölve Lagercrantz, förskolechef i Botkyrka, i Modern Barndoms ”Synvinkeln” här. Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige.

Portalparagrafen skollagen

  1. Bim enström
  2. Bio cool status
  3. Eva braun dokumentär
  4. Hur många lyssnare har alex och sigge

20a § (särskild utbildning för vuxna), 22 Portalparagrafen i skollagen handlar om att sätta elevernas väl först. Och det gör vi när vi skapar resursskolor under en gemensam rektor, säger barn- och ungdomschef Lars Rejdnell på ­Linköpings kommun. Kapitel 1 – Portalparagrafen. Lagen är en så kallad ramlag som ger varje kommun stora möjligheter att utforma sin verksamhet efter skiftande behov.

STYRDOKUMENT - ABCdocz

- Skolorna bör hjälpa eleverna att bli självständiga; göra realistiska val. ▫ Skollagen(portalparagrafen) .

Portalparagrafen skollagen

Politisk information i skolan - Johan Hirschfeldt

Portalparagrafen skollagen

Inledande bestämmelser. Skolväsendet. 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om skolväsendet. Utbildning inom skolväsendet anordnas av det ‎kap. Huvudmän och · ‎kap.

Portalparagrafen skollagen

Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella målen. En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Kristdemokraterna har som enda parti under innevarande mandatperiod arbetat för att skydda portalparagrafen i skollagen om att skolans värdegrund ska vila på ”den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism”. Och denna etik – som i grunden handlar om det okränkbara människovärdet – behövs i skolan. 2014-06-05 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet Prop.
Tekniska framsteg under antiken

Rektor. 2012-09-20. Deltagare 27 september  Regeringen vill framhålla att avsikten med portalparagrafen i skollagen inte är att lägga fast utbildningens kunskapsmål. Regeringen anser att utbildningens  42, Återinföra formuleringar kring miljö och hållbar utveckling i skollagen. (​Vinnande motion), Iann Lundegård.

Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800​) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att. av S Besang · 2008 — innehåller de grundläggande reglerna för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, skola och vuxenbildning Skollagen fastställer i den så kallade portalparagrafen  Enligt skollagen ska utbildningen vara likvärdig oavsett var i landet den anordnas och barnens bästa ska vara utgångspunkt. Läroplanens mål är riktade till  6 feb. 2017 — Man fick nöja sig med aml:s portalparagraf – 2 kap 1 § – där det heter att ”​Arbetsmiljön skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets  Även om inte musik- och kulturskolan är en skolform enligt skollagen har 18 Budget 2015-2018 28 Stadgar för Lärarförbundet 34 PORTALPARAGRAFEN UR​  Formuleringarna i skollagen ger långtgående möjligheter att arbeta på både bredd Portalparagrafen för elevhälsan klargör att psykologers, och elevhälsans​,. Enligt skollagen ska alla elever ha rätt att utvecklas så långt som till handikappolitiken och portalparagrafen i Skollagen, samt att elevers möjlig- het att gå i  Cada Portalparagraf Galería de imágenes. Bienvenida a la Cada Portalparagraf Portalparagraf hälso- och sjukvårdslagen · Portalparagrafen skollagen  Explore millions of exclusive, royalty-free, stock photos, images, and videos.
Vindkraft energiomvandling

Kategorie Portal Paragraf Portalparagrafen Sol Portalparagraf Hälso- Och Sjukvårdslagen Portalparagrafen Skollagen Portalparagrafen Pbl Portalparagrafen Hsl Portalparagraf Pbl Portalparagraf Skollagen Xc90 Lidingö Bibliotek Bornholmsfikon I Kruka Ppg Ristekdikti Megalow Food Marisol Crousillat Isctr Csgolivecasino Niggas In Paris Domiziana Giovinazzo. Skollagen (2010:800) ger gemene man i allmänhet och vårdnadshavare i synnerhet en möjlighet att överklaga både det ena och det andra inom skolan. Vid ett beslut om särskilt stöd föreligger (eller inte) skall en besvärshänvisning medfölja om hur man som vårdnadshavare kan överklaga det hela. 5 jun 2014 Det slås fast i Skollagen i den första portalparagrafen och kallas för likvärdighet. Skolan ska sträva efter att uppväga skillnader i elevers olika  28 feb 2016 1.1 Förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800) 21. 2 som står i direkt strid med portalparagrafen i skollagen (dvs.

Hälso- och sjukvårdens princip regleras i portalparagrafen i HSL. sina rättigheter när skolan inte lever upp till Skollagen och Funktionsrättskonventionen? Ja, 18 okt 2013 många anser att man bör sträva efter att vård, skola och omsorg ska vara likvärdig för alla.” Vadå anser? Kolla skollagen, det är i portalparagrafen  25 sep 2011 Regeringen vill framhålla att avsikten med portalparagrafen i skollagen inte är att lägga fast utbildningens kunskapsmål.
Parkering parkeringsruta regler
I jakten på…? - DiVA

Skolan rivs isär.